Danes je sreda, 27. oktober 2021, 7:46
  Vstopite v ISS

  Uporabniško ime:
  
  Geslo:
  

  Uporabnik
  Upravitelj

     

SOFER, d.o.o., Škofja Loka
Kapucinski trg 8
4220 Škofja Loka
Tel.: 04-513-86-70
Fax: 04-513-86-71
E-pošta: sofer@siol.net

ISL Light - pomoč na daljavo
Glavna dejavnost podjetja je vodenje poslovnih knjig. Vodimo poslovne knjige za različne pravnoorganizacijske oblike:
 • Pravne osebe (d.o.o., d.n.o.),
 • samostojne podjetnike,
 • odvetnike,
 • zdravnike,
 • fizične osebe, ki se ukvarjajo z dejavnostjo.
Poslovnim partnerjem opravljamo storive primerljive nihovemu obsegu poslovanja in nihovi dejavnosti. Ker naše storitve zaračunavamo na osnovi dejansko opravljenega dela, je možen dogovor za opravljanje vseh storitev ali pa le določenega dela. Storitve, ki jih opravljamo v okviru vodenja poslovnih knjig so:
 • Vodenje glavne knjige, vodenje dnevnika - dvostavno knjigovodstvo, knjiga prihodkov in odhodkov - enostavno knjigovodstvo,
 • vodenje poslovnih dogodkov po stroškovnih mestih in projektih,
 • spremljanje terjatev in obveznosti z izpisi odprtih terjatev in obveznosti,
 • analitično spremljanje prihodkov in stroškov,
 • vodenje registra osnovnih sredstev,
 • vodenje davčnih evidenc (knjiga izdanih in prejetih računov - DDV),
 • obračun davka na dodano vrednost ,
 • obračun zamudnih obresti in ostalih obresti,
 • izdelava prispevkov za zasebnike,
 • obračun plač, regresov, izplačil obresti, avtorskih honorarjev, najemnin in  podjemnih pogodb,
 • obračun amortizacije osnovnovnih sredstev,
 • izdelva poročil - letni računovodski izkazi, medletni računovodski izkazi,
 • statistična poročila,
 • obračun davka od dohodka pravnih oseb s prilogami - družbe,
 • obračun davka iz dejavnosti - samostojni podjetniki,
 • poročanje davčnemu organu o osebnih prejemkih fizičnih oseb,
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - obrazec M4/M8,
 • sestavljanje raznih pogodb (najemne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi, posojilne pogodbe),
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih in drugih posojil,
 • izvajanje plačilnega prometa,
 • razne druge storitve po želji strank. 


Ne spreglejte tudi:

O podjetju
Naše prednosti
Novosti in obvestila
Koristne povezave
Povpraševanje
Nazaj na prvo stran


       Copyright © 2008 Sofer d.o.o. - Vse pravice pridržane | Izvedba: Specto