Danes je sreda, 27. oktober 2021, 9:53
  Vstopite v ISS

  Uporabniško ime:
  
  Geslo:
  

  Uporabnik
  Upravitelj

     

SOFER, d.o.o., Škofja Loka
Kapucinski trg 8
4220 Škofja Loka
Tel.: 04-513-86-70
Fax: 04-513-86-71
E-pošta: sofer@siol.net

ISL Light - pomoč na daljavo
Sprememba Zakona o dohodnini (ZDoh-2C) 4. januar 2009

V Uradnem listu številka 125/2008 z dne 30.12.2008 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2C).

Sprememba se nanaša na uveljavljaneje znižanja davčne osnove v višini 30% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu vlaganja za samostojne podjetnike in kmečka gospodinjstva.
Sprememba pravilnika o izvajanju ZDDV-1 4. januar 2009

V Uradnem listu številka 123/2008 z dne 29.12.2008 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

Spremembe veljajo od 01.01.2009.
Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi 20. december 2008

V Uradnem listu številka 119/2008 z dne 19.12.2008 je bil objavljen Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi.

S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi.
Delno preoblikovanje samostojnega podjetnika - novo pojasnilo 3. december 2008

Davčna uprava RS je izdala novo pojasnilo v zvezi z delnim preoblikovanjem s.p. v gospodarsko družbo. Pojasnilo se glasi.

Pojasnilo Durs, št. 4212-60/2008, 1.12.2008

Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 pop., 26/07 - ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B , 67/07 - ZTFI , 100/07 popr., 10/08, 68/08) v 673. a členu omogoča prenos dela podjetja podjetnika in določa, da se pri prenosu dela podjetja smiselno uporabljajo določbe tega zakona o statusnem preoblikovanju podjetnika, razen določb o prenehanju opravljanja dejavnosti in o izbrisu podjetnika iz Poslovnega registra. V povezavi s tem je DURS dne 4. 8. 2008 izdal pojasnilo, št. 4212-35/2008 , v katerem je navedel, da je davčno nevtralna obravnava dopustna tudi v primeru prenosa dela podjetja samostojnega podjetnika. Na podlagi dodatnega usklajevanja z Ministrstvom za finance ugotavljamo, da to pojasnilo ni v skladu z določbami 51. člena Zakona o dohodnini, zato pojasnilo z dne 4. 8. 2008 razveljavljamo. Novo pojasnilo glasi:

Pri prenosu dela podjetja podjetnika na kapitalsko družbo, ki se izvede v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah o statusnem preoblikovanju podjetnika, nevtralne davčne obravnave po 2. točki četrtega odstavka 51. člena Zakona o dohodnini ni mogoče uveljavljati.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08) v 2. točki četrtega odstavka 51. člena določa davčno nevtralno obravnavo pri prenehanju opravljanja dejavnosti zavezanca, ki se izvede v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o statusnem preoblikovanju podjetnika in ob izpolnjevanju določenih pogojev. Iz zakonske določbe izhaja, da je osnovni pogoj za uveljavljanje davčno nevtralnega prenosa prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca, ki se statusno preoblikuje. Prenos dela podjetja podjetnika, ki se izvede v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah o statusnem preoblikovanju podjetnika, ne pomeni prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, saj nosilec dejavnosti na delu podjetja, ki ni bil prenesen, še naprej opravlja dejavnost. Glede na navedeno davčno nevtralne obravnave v primeru delnega prenosa podjetja s.p. na kapitalsko družbo ni mogoče uveljavljati.

Sredstva, ki v primeru delnega prenosa podjetja preidejo na kapitalsko družbo, se v skladu s prvim odstavkom 51. člena ZDoh-2 obravnavajo kot odtujitev.
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn 21. november 2008

V Uradnem listu številka 103/2008 z dne 30.10.2008 je bil objavljen Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn.

Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost je na predlog upravnega odbora sekcije cvetličarjev in vrtnarjev Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije sprejel Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn.

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 20. november 2008

V Uradnem listu številka 109/2008 z dne 19.11.2008 je bil objavljen Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008.

Na podlagi Zakona o davčnem postopku je bil objavljen Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008. S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika obrazca informativnega izračuna dohodnine za leto 2008 in obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2008.
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen 19. november 2008

V Uradnem listu številka 108/2008 z dne 17.11.2008 je bila objavljena Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen.

Na podlagi Zakona o kontroli cen je izdal minister za gospodarstvo Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen. Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki proizvajajo določeno blago in opravljajo določene storitve storitve, da ministrstvu pošiljajo obvestila o spremembi cen.
Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela 30. september 2008

V Uradnem listu številka 91/2008 z dne 26.09.2008 so bila objavljena  Navodila za opravljanje kratkotrajnega dela.

Navodilo se nanaša na primere, ko sorodniki brezplačno opravljajo kratkotrajna dela v obratovalnicah (gostinski obrati....). Prijava kratkotrajnega dela se vloži osebno na pristojni upravni enoti, priporočeno po pošti ali po elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila prijavitelja.

Spremba Zakona o dohodnini (ZDoh-2) 25. avgust 2008

V Uradnem listu številka 78/2008 z dne 30.07.2008 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2B). V objavi so pomembne spremembe v zvezi z olajšavami za investiranje za zasebnike.

Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar ne več kot 20.000 eurov in največ v višini davčne osnove. Znižanje davčne osnove po tem odstavku znaša lahko največ 10.000 eurov v davčnem obdobju vlaganja in 10.000 eurov v davčnem obdobju po obdobju vlaganja.
Sprememba Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2B) 29. julij 2008

V Uradnem listu številka 76/2008 z dne 25.07.2008 je objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B)V objavi so pomembne spremembe v zvezi z olajšavami za investiranje.

Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar ne več kot 20.000 eurov in največ v višini davčne osnove. Znižanje davčne osnove po tem odstavku znaša lahko največ 10.000 eurov v davčnem obdobju vlaganja in 10.000 eurov v davčnem obdobju po obdobju vlaganja.
Povračila stroškov in drugih dohodkov 28. julij 2008

V Uradnem listu številka 76/2008 z dne 25.07.2008 objavljena nova Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Ne spreglejte tudi:

O podjetju
Storitve
Naše prednosti
Novosti in obvestila
Koristne povezave
Povpraševanje
Nazaj na prvo stran

Stran: 1 2 3 4 5 6

       Copyright © 2008 Sofer d.o.o. - Vse pravice pridržane | Izvedba: Specto